صعود چهل ساله

70184

در این کانال، مطالبی به منظور نمایش دستاوردها و افتخارات چهل ساله انقلاب اسلامی و گام دوم انقلاب منتشر می شود. ضمنا کلیه صفحات رسمی حرم رضوی از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد. tvapp.razavi.ir/Razavi_aqr_ir