راه حق-کانال رسمی حجة الاسلام استاد نخاولی

3037

با سلام به تمام همسفران راه حق ما مسافر سفر بی نهایتیم ... سخنرانی های حجة الاسلام استاد نخاولی را می توانید در کانال راه حق مشاهد کنید. https://t.me/rahehagh