گروه هنری شرح نو

971

"گروه هنری شرح نو" متشکل از جمعی جوان و نوجوان دغدغه‌مند نسبت به مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، در ابتدای سال 95 فعالیت خود را به صورت خودجوش شروع کرده و در ادامه با تولیدات در حوزه های مختلف، خصوصاً موضوعات اقتصادی، مسیر خود را یافت و تثبیت کرد. این گروه تحت حمایت هیچ ارگان و مجموعه فرهنگی نبوده و نیست و کاملاً به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود، و هیچ گونه وابستگی به جریان های سیاسی کشور ندارد. هزینه های گروه نیز از تولیدات خود گروه تامین می شود. پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هموطنان عزیز هستیم. از این که در انتشار تولیدات گروه "شرح نو" یاریمان می‌کنید سپاسگزاریم.