پاسخگویی

246416

در این کانال، با توجه به گستردگی قلمرو معارف اسلامی و فراوانی طرح سوالات و شبهات در فضای مجازی در ذیل موضوعات شرعی، اعتقادی و مشاوره پاسخ های لازم ارائه می گردد. ضمنا کلیه صفحات رسمی حرم رضوی از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد. tvapp.razavi.ir/Razavi_aqr_ir