پسرونه رضوی

280908

در این کانال، مطالبی از جنس نور و محبت و معرفت از سیره امام رضا(ع)، داستان، شعر، مباحث روز و مشاوره گرفته تا انقلاب و دفاع مقدس و مهدویت و ... منتشر می شود. ضمنا کلیه صفحات رسمی حرم رضوی از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد. tvapp.razavi.ir/Razavi_aqr_ir