زیارت

694431

در این کانال، مطالبی در باب آداب، آثار، اهداف و پاداش زیارت، معرفی مزارات و ... در قالب مقالات تخصصی، عکس نوشت، فایل های گرافیکی، صوتی و تصویری منتشر می شود. ضمنا کلیه صفحات رسمی حرم رضوی از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد. tvapp.razavi.ir/Razavi_aqr_ir