تربیت دینی

تربیت دینی

3551

محور دین مداری حب است ما برای تربیت دینی توحید محور به جای این که اهل بیت علیهم السلام را الگو قرار دهیم باید آن ها را محبوب کنیم در این صورت است که الگو هم قرار خواهند گرفت. این گروه قصد دارد تا هر چه بیشتر این محبوبیت را به بهترین شکل نشر دهد .