مبصرانه

مبصرانه

951

مبصر نه به‌معنای نماینده کلاس؛ مُبصِرانه یعنی بابصیرت و هوشیاری. در این گروه، مطالب مستند و معتبرِ مرتبط با بصیرت و آگاهی را قرار بدهید.