یکی از موضوعاتی که در آموزه های دینی مورد تأکید قرارگرفته صدقه است.

آثار صدقه در کلام امام رضا علیه السلام

آثار صدقه در کلام امام رضا علیه السلام

یکی از موضوعاتی که در آموزه های دینی مورد تأکید قرارگرفته صدقه است، صدقه، تنها کمک مالی به فقیر نیست. هر نوع خیررسانی و کمک به مردم در فرهنگ دینی صدقه محسوب می شود و ثواب دارد، حتّی برداشتن سنگی از سر راه مردم صدقه است. امام رضا علیه السلام فرمودند: عَونُکَ لِلضَّعفِ مِن اَفضَلِ الصَّدَقَةِ(1)؛ از بهترین نوع صدقه، یاری کردن تو نسبت به ناتوان است برای شناخت اهمیت و ارزش صدقه می‌توان به آثار و کارکردهای آن اشاره کرد. از این‌رو، بازخوانی آثار صدقه به معنای شناخت ارزش و اهمیت صدقه در اندیشه اسلامی می‌باشد..در ادامه به دو مورد ازآثار صدقه در کلام امام رضا علیه السلام اشاره می شود:

درمان بیماری ها

یکی از برکات صدقه یا انفاق درمان بیماری ها است، شخصی خدمت امام رضا علیه السلام آمد و گفت: فرزندی دارم که به شدت بیمار است. حضرت این نسخه را برای او تجویز کرد:به صورت مستمر، مقداری طعام ، صدقه بده(2). کسی که در صدد برطرف کردن نیاز دیگران باشد ،خداوند امراض صعب العلاج را از او دور می کند.

دفع مر گ های ناگهانی

یکی از راههای طولانی شدن عمر و دفع مرگ های ناگهانی صدقه دادن است،شخصی خدمت امام رضا علیه السلام آمد و درباره مشکل بزرگی، راهنمایی خواست . او گفت :دو کودک از من از دنیا رفته اند و اکنون یک کودک برایم باقی مانده است. حضرت فرمود: از طرف او صدقه بدهید. هنگامی که خواست برخیزد ، حضرت فرمود: کودک را امر کن تا با دست خود صدقه بدهد، اگرچه کم باشد. هر چیزی که برای رضای خداوند داده شود اگرچه کم باشد ،نزد خداوند بزرگ است.(3)

امام رضا علیه السلام نقل می کنند که سالیان پیاپی در بنی اسرائیل قحطی و خشکسالی شدید حاکم شد؛به گونه ای که مردم ،محتاج لقمه ای نان شدند. روزی زنی لقمه ای از نانی که ذخیره کرده بود، برداشت تا بخورد که ناگاه نیازمندی ندا داد: ای کنیز خدا! گرسنه ام. زن در حالت دو دلی و پریشانی قرار گرفت که آیا لقمه را فرو برد تا آتش گرسنگی خود را فرو نشاند یا با بخشش، گرسنگی سائل را چاره کند. زن، لقمه را تقدیم نیازمند کرد. روزی زن بخشنده همراه فرزندش برای جمع آوری هیزم به صحرا رفته بود. مادردر پی هیزم و فرزند،مشغول بازی بود که ناگهان گرگی به کودک حمله کرد و او را به دهان گرفت . مادر فریاد زنان، به دنبال گرگ می دوید. خداوند جبرئیل را مامور کرد تا کودک را از دهان گرگ بیرون آورد و به آغوش مادر برساند. این بار جبرئیل به مادر،این گونه خطاب کرد:ای کنیز خدا!آیا راضی شدی؟ لقمه ای در مقابل لقمه ای بود.(4)

#صدقه#امام_رضا#آثار_صدقه

پی نوشت ها:.

1. تحف العقول، ص 446.

2. مجمع البیان،ج5،ص495.

3. کافی،ج4،ص4.

4. ثواب الاعمال، ص 168.


مطالب مرتبط