آثار محبت و ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در پرتو خطبه غدیر

از سخنان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در خطبه غدیر و ائمه اطهار (علیهم السلام) استفاده می شود که هر کار نیک و بدی در دنیا و آخرت، آثار و نتایجی دارد، یعنی کارهای نیک برکات و درجاتی به دنبال دارد و اعمال بد و ناپسند موجب سقوط انسان در دو عالم می شود.

آثار محبت و ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در پرتو خطبه غدیر

مریم بلوچیان طرقی، طلبه سطح 4 و مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده:
این تحقیق به آثار و پیامدهای محبت و ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و ائمه اطهار (علیهم السلام) در پرتو خطبه غدیر می پردازد؛ زیرا که این محبت تبعات مثبت زیادی در دنیا دارد، مانند: بهره مندی از دوستی و حمایت خداوند و در امنیت و راه راست قرار گرفتن؛ در آخرت نیز برکات زیادی خواهد داشت، مانند: غفران و رحمت الهی، داخل شدن در بهشت با آرامش و سلامتی و ... . البته این ها همه در صورتی است که، جامه ی عمل بپوشانیم به کلام رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در محبت به امیرالمؤمنین (علیه السلام) و پذیرفتن ولایتش.
کلیدواژه: محبت، ولایت، امیرالمؤمنین (علیه السلام)، خطبه غدیر، رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)

مقدمه:
از سخنان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در خطبه غدیر و ائمه اطهار (علیهم السلام) استفاده می شود که هر کار نیک و بدی در دنیا و آخرت، آثار و نتایجی دارد، یعنی کارهای نیک برکات و درجاتی به دنبال دارد و اعمال بد و ناپسند موجب سقوط انسان در دو عالم می شود. در این میان دوستی اهل بیت (علیهم السلام) و انکار ولایت ایشان نیز از محدوده ی این قاعده کلی بیرون نیست. یعنی عشق و دوستی عترت پیامبر (علیهم السلام) به عنوان یک صفت ارزشمند موجب برکات و درجات و منزلت انسان است و در مقابل عدم پذیرش ولایت، هلاکت و شقاوت ابدی به دنبال خواهد داشت.
آثار حبّ به ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در خطبه غدیر از لسان مبارک رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین آمده است:


1. در دنیا
1-1. بهره مندی از دوستی خدا و دعای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
«خداوندا دوست بدار آن را که سرپرستی او را بپذیرد.» (طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص61) هر کس که محبت امیرالمؤمنین را داشته باشد و ولایت او را به عنوان ولی امر مؤمنین گردن نهد، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حقش این گونه دعا می کند: خدایا هرکه سرپرستی او را پذیرفت تو نیز او را دوست بدار. زیرا لازمه پذیرفتن سرپرستی او اطاعت از اوامر الهی را در پی دارد.


1-2. بهره مندی از حمایت الهی
دعای دیگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حق یاری کنندگان امیرالمؤمنین (علیه السلام) چنین است: «پشتیبانان او را پشتیبانی کن.» (همان، ج1، ص74) زیرا وقتی حضرت را به عنوان سرپرست و ولی خویش برگزید، باید در تمام مراحلی که حضرت او را فرا می خواند و با هر وسیله که در توانش هست به یاری حضرت بشتابد، آن گاه مشمول دعای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می شود که خدایا هر که او را یاری کرد تو پشتیبان او باش.


خدایا هرکه سرپرستی او را پذیرفت تو نیز او را دوست بدار.
خدایا هر که او را یاری کرد تو پشتیبان او باش.


1-3. قرار گرفتن در امنیت و راه مستقیم
محبان و مطیعان اوامر امیرالمؤمنین (علیه السلام) در امنیت و راه مستقیم هستند: «هان! دوستداران امامان مؤمنان اند که قرآن آنان را اینچنین توصیف نموده: « ... در امان و در راه راست هستند.» (خراسانی، نهج الخطابه، ج1، ص139)
اهل بیت (علیهم السلام) صراط مستقیم الهی هستند و هر کس که پیرو آنان باشد و در مسیر آنان گام بردارد یقیناً به سر منزل مقصود خواهد رسید. این گونه افراد نه تنها در دنیا بلکه در آخرت نیز مورد فضل و بخشش بی انتهای خداوند متعال قرار خواهند گرفت.


2. در آخرت:
2-1. غفران الهی
آمرزش الهی یکی از پاداش هایی است که در سرای جاودان نصیب پیروان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) می گردد. با توجه به آن چه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در خطبه غدیر می فرمایند، از آثار حب به امیرالمؤمنین (علیه السلام) و حب به ائمه (علیهم السلام) که همانا آنان صراط مستقیم هستند، مورد غفران الهی واقع شدن در روز قیامت است. ایشان با اشاره به آیه ای از قرآن می فرمایند:
«هان! یاران امامان، (آنان) در نهان، از پروردگار خویش می ترسند، آمرزش و پاداش بزرگ برای ایشان خواهد بود.» (نیشابوری، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج1، ص97)
همچنین در جایی دیگر از خطبه، پیروان ائمه (علیهم السلام) را مژده به غفران الهی داده و می فرماید: «هرکه سخن علی (علیه السلام) را گوش دهد و از او پیروی کند، خدا او را می آمرزد.» (طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص59)


پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: هرکه سخن علی (علیه السلام) را گوش دهد و از او پیروی کند، خدا او را می آمرزد.


پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خطاب به امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند:
«یا علی (علیه السلام) پیروان خود را که ندیده ام و آنان هم مرا دیدار نکرده اند، از من سلام برسان و بشارت ده که برادران من هستند و به دیدار ایشان مشتاقم. علم من را به قرون پس از من می رسانند و به حبل الله متمسک می شوند و با این تمسک خود را از مهالک حفظ می کنند و در بندگی پروردگار کوشایند، آن ها را از هدایت به ضلالت نمی بریم و به ایشان خبر ده که پروردگارشان از آنان راضی است و به ایشان بر فرشتگان خود افتخار می کند و در هر جمعه به رحمت مخصوص خویش سرافرازشان می فرماید، و فرشتگان را امر می کند برای ایشان آمرزش بخواهند، یا علی از یاری کسانی که شنیده اند تو را دوست دارم و تو را به خاطر من دوست دارند و به این وسیله به خدا نزدیکی می جویند دست مکش، همان کسانی که بهترین محبت های خالصانه را به تو پیشکش می نمایند.» (شیخ صدوق، امالی، ص 563)
بنابراین اگر ما علوم حضرات معصومین (علیهم السلام) را به آیندگان برسانیم و به ریسمان الهی چنگ بزنیم، و در بندگی پروردگار کوشا باشیم، مشمول این برکات خواهیم شد که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خطاب به امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرمایند:
1- دریافت سلام از شخص رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم).
2- جزء برادران حضرت محسوب شدن.
3- اشتیاق حضرت به دیدار با آنان.
4- وعده رهایی از هلاکت.
5- وعده هدایت از پیامبر و ائمه (علیهم السلام).
7- راضی بودن پروردگار از آنان.
8- مباهات بر فرشتگان بسبب چنین بندگانی.
9- مشمول رحمت الهی.
10- مشمول آمرزش فرشتگان.
11- یا علی (علیه السلام) از یاری کسانی که شنیده اند تو را دوست دارم و تو را به خاطر من دوست دارند و به این وسیله به خدا نزدیکی می جویند دست مکش، همان کسانی که بهترین محبت های خالصانه را به تو پیشکش می نمایند.


یا علی (علیه السلام) از یاری کسانی که شنیده اند تو را دوست دارم و تو را به خاطر من دوست دارند و به این وسیله به خدا نزدیکی می جویند دست مکش.


2-2. مورد رحمت خدا
اگر چه خداوند رحمت کریمانه اش بر بندگان زیاد است؛ اما باز به گفته رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) کسی که محب امیرالمؤمنین (علیه السلام) باشد و ولایت ائمه (علیهم السلام) را تصدیق کند، غرق در رحمت خداوند خواهد شد.
عبدالله بن غالب می گوید: از حضرت زین العابدین (علیه السلام) معنی این آیه را پرسیدم: «وَ لایَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ» (هود: 118) فرمود: «منظور کسانی هستند که مخالف با مایند از این امت که تمام آنها در دین با یک دیگر اختلاف دارند: «إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّک وَ لِذلِک خَلَقَهُمْ» (هود: 119) آنها، دوستان ما از مؤمنین هستند به همین جهت آنها را از طینت پاک آفریده، مگر گفتار ابراهیم (علیه السلام) را نشنیده ای: «رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ» (بقره: 126) فرمود: «منظورش ما هستیم و اولیای او و پیروان و شیعیان وصیش، گفته است: «وَ مَنْ کفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلی‏ عَذابِ النَّارِ» (بقره: 126) منظور کسانی هستند که منکر وصی پیغمبرند و از او پیروی نمی کنند. به خدا قسم چنین است حال امت.» (مجلسی، بحارالانوار، ج 24، ص 204؛ خسروی، ترجمه جلد هفتم بحارالانوار، ج‏2، ص 176)


2-3. به سلامت داخل بهشت شدن
یکی دیگر از آثار محبت به امیرالمؤمنین (علیه السلام) اینست که فرد به سلامت و آرامش وارد بهشت می شود چنان که رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در خطبه غدیر می فرمایند: «هشدار! دوستداران امامان آنان اند که با آرامش و سلام به بهشت در خواهند شد.» (نیشابوری، همان، ج1، ص96)


هشدار! دوستداران امامان آنان اند که با آرامش و سلام به بهشت وارد خواهند شد.


2-4. دریافت خیر مقدم از فرشتگان
استقبال فرشتگان از محبین امیرالمؤمنین (علیه السلام) و خوش آمد گفتن به آنان، از آن چیزهایی است که هر مؤمنی آرزوی آن را دارد؛ و این وعده را پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می دهد که، ای دوستداران امیرالمؤمنین (علیه السلام) در قیامت ملائکه به شما خیرمقدم می گویند: «فرشتگان با سلام، آنان را پذیرفته، خواهند گفت: درود بر شما که پاک شده اید. اینک داخل شوید که در بهشت، جاودانه خواهید بود.» (نیشابوری، همان، ج1، ص96) در واقع با پذیرفتن ولایت حضرت و عمل به دستورات او از هر گناهی پاک می شوید و لیاقت بهشتی شدن را پیدا می کنید.

5-2. بهره مندی از روزی بی حساب در بهشت
«هان! بهشت پاداش دوستداران آنان است و در آن بی حساب روزی داده خواهند شد.» (نیشابوری، همان، ج1، ص96 و 97) بنابراین آیات و سخنان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) تنها محبین و دوستداران اهل بیت (علیهم السلام) به خصوص امام علی (علیه السلام) را مورد رحمت، مغفرت، ورود به بهشت با سلامتی، روزی بی حساب در آن و ... می شمرد و اینکه خداوند آنان را شامل فضل و رحمت بی حد و حساب خویش می گرداند.

در واقع با پذیرفتن ولایت حضرت و عمل به دستورات او از هر گناهی پاک می شوید و لیاقت بهشتی شدن را پیدا می کنید.


نتیجه:
اعمال خوب انسان باید در مسیر بندگی خداوند باشد، تا مورد قبول او قرار گیرد. در حقیقت کسانی که ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ولایت عترت گرامی ایشان را پذیرفته اند، خود را تحت عنایت و سرپرستی آن بزرگواران قرار داده اند و به امر و نهی آن بزرگواران گوش جان می سپارند و به آن عمل می کنند. ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام)، سرآمد این امامت و ولایت است و کسانی که دلهاشان در گرو محبت امیرالمؤمنین باشد و اعتقاد به ولایتش داشته باشند، آن گاه عبادات آنان در سایه ی این ولایت و امامت، مقبول درگاه الهی قرارگرفته و از آثار و برکات دنیوی و اخروی فراوانی بهره مند می شوند.


منابع
* قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
1. احتجاج، طبرسی، احمد بن علی، مشهد، مرتضی، 1403ق.
2. امالی، ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، پنجم، بیروت، اعلمی، 1400ق.
3. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، تهران، اسلامیه، بی تا؛ خسروی، موسی، ترجمه جلد هفت بحارالانوار (بخش امامت)، تهران، اسلامیه، 1379.
4. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، نیشابوری، فتال، قم، رضی، بی تا.
5. نهج الخطابه، خراسانی، علم الهدی، دوم، تهران، صدر، 1374.


-------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1. اللهمَّ والِ مَنْ والاهُ.
2. وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ.
3. أَلا إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الْمُؤْمِنونَ الَّذینَ وَصَفَهُمُ الله عَزَّوَجَلَّ فَقالَ: «الَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدونَ». (انعام/82)
4- أَلا إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ «الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کَبیرٌ» (سوره ملک/12)
5. فقَد غَفَر اللهُ لهُ وَ لِمَن سَمِعَ منهُ و اطاعَ لهُ.
6. یَا عَلِیُّ أَقْرِئْهُمْ مِنِّی السَّلَامَ مَنْ لَمْ أَرَ مِنْهُم‏ و لَم یرنی و اعلمهُم أَنَّهم إِخوانِیَ الَّذینَ أَشتاقُ إلیهِم فَلیُلقوا علمِی الی من یبلغُ القرونَ مِن بَعدی وَ لیَتَمَسَّکوا بِحَبلِ اللهِ وَ لیعتصمُوا بِهِ وَ لیجتَهدُوافِی العملِ فإنَّا لا نخرِجُهُم مِن هُدی إلی ضلالةٍ وَ أخبرهُم أنّ اللهَ عنهُم راضٍ و أنَّهُ یباهِی بهِم ملائکتَهُ وَ ینظُرُ إلیهِم فی کلِّ جمعةٍ برحمتِهِ و یأمُرُ الملائکةَ أن یستغفِروا لهم یَا علیُّ لا ترغَّب عن نصرةِ قومٍ یبلغُهُم وَ یسمعونَ أنِّی أُحبُّکَ فحبُّوکَ بحبِّی إیاکَ وَ دانُوا اللهَ عزَّ وَ جلَّ.
7. سالتُ علی بن الحسین (علیهما السلام) قول الله «وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ» قالَ عَنِی بذلکَ مَن خالفَنَا مِن هذِهِ الاُمَهِ وَ کُلُهُم یَخالفُ بعضهُم بعضاً دینهِم «إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّکَ وَلِذَلِکَ خَلَقَهُمْ» فَاولئِکَ اولیاءُنا منَ المُؤمنینَ وَ لذلکَ خَلَقَهُم مِن الطینهِ طیناً امَا تسمعُ لقولِ ابراهیمَ «رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ» قالَ اَیَّانا علَیّ وَ اولیاءَهُ وَ سبعتهُ وَ شیعه وصیِهِ قال «وَ مَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلیلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى‏ عَذابِ النَّارِ» قالَ عَنِی بِذلکَ من حَجَدَ وَصیهُ قالَ عنی بذلکَ من حَجَدَ وصیهُ وَ لَم یَتَبِعهُ من اُمَتهِ وَ کذلِکَ و الله حالُ هذهِ الاُمهِ.
8. أَلا إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الَّذینَ یدْخُلونَ الْجَنَّةَ بِسَلامٍ آمِنینَ.
9. تَلَقّاهُمُ الْمَلائِکَةُ بِالتَّسْلیمِ یَقُولونَ: «سَلامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلوها خالِدینَ» (زمر/73)
10. أَلا إِنَّ أَوْلِیائَهُمْ، لَهُمُ الْجَنَّةُ یُرْزَقونَ فیها بِغَیْرِ حِسابٍ.

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر