وقتی به زیارت می رویم چه کارهایی باید انجام دهیم؟

آداب زیارت

آداب زیارت

سلام بچه های عزیز خوب می دونید که وقتی می خواهیم به دیدن کسی برویم خودمان را مرتب می کنیم و لباس تمیز می پوشیم وقتی به زیارت هم می خواهیم برویم بهتر است آداب زیر را رعایت کنیم تا زیارتمان مورد قبول واقع شود .

*قبل از رفتن به حرم، غسل زیارت نموده، با طهارت و با وضو باشیم. پاکیزه ترین لباس هایمان را بپوشیم.

*بهتر است برای همه زیارت ها خود را خوشبو و معطر کنیم به جز زیارت امام حسین علیه السلام.

*هنگام رفتن به حرم آرام و با وقار راه برویم و ذکر خدا بگوییم .

*بهتر است با پای راست وارد حرم شویم .

*هنگام خواندن زیارت رو به قبله باشیم و زیارت نامه را با توجه بخوانیم .

*قبل از خواندن زیارت نامه از گناهان خود توبه و استغار کنیم و برای خود و دیگران دعا کنیم .

*نزد ضریح مطهر مقداری قرآن بخوانیم و ثواب آن را به امام یا امام زاده هدیه کنیم .

*در پایان زیارت دو رکعت نماز زیارت بخوانیم .

*بهتر است هنگام خروج زیارت وداع بخوانیم و از خداوند بخواهیم زیارت آن مکان شریف را نصیب مان کند .

*پس از زیارت صدقه بدهیم.


مطالب مرتبط