دانستنی هایی در مورد درست غدا خوردن

آداب غذا خوردن

آداب غذا خوردن

بچه های عزیز می دونین چطور غذا بخوریم تا هم کمتر بیمار بشیم و هم از خیر و برکات غذا بهره مند بشیم :

1-قبل صرف غذا وضو بگیریم تا از خیر و برکت اون بیشتر بهره مند بشیم .

2-قبل و بعد از غذا دست هایمان را بشوییم .

3-در آغاز غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم و در پایان غذا الحمدالله رب العالمین بگوییم .

4-با دست راست غذا بخوریم .

5-لقمه هایمان را کوچک برداریم .

6-غذا را خوب بجوییم و از بلعیدن لقمه خودداری کنیم .

7-در حال راه رفتن و ایستاده غذا نخوریم .

8-در خوردن غذا عجله نکنیم و نشستن بر سر سفره را طولانی کنیم .

9-هنگام غذا خوردن به صورت دیگران نگاه نکنیم .

10-برای خنک شدن به غذا فوت نکنیم ، بلکه صبر کنیم تا غذا خنک شود .

11-در حال سیری غذا نخوریم .

12-سعی کنیم تنهایی غذا نخوریم .

13-بهتر است تا وقتی که گرسنه نشدیم غذا نخوریم و در پایان هنگامی که هنوز میل به غذا داریم ، دست از غذا خوردن بکشیم .

13- پس از غذا خوردن کمی به پشت دراز بکشیم .


مطالب مرتبط