زينت و تجمل از نظر اسلام‏ مهم است به همین خاطر در مورد آراستن و زينت کردن، اسلام بنابر ويژگي هاى روح انسان و ساختمان جسم او سفارش هایی کرده است.

آراستگی در حدیث امام رضا علیه السلام

آراستگی در حدیث امام رضا علیه السلام

به گواهى روانشناسان، حس زيبايى يكى از چهار بعد روح انسانى است، كه به ضميمه حس نيكى، حس دانايى و حس مذهبى، ابعاد اصلى روان آدمى را تشكيل مى ‏دهند و معتقدند تمام زيبائي هاى ادبى، شعرى، صنايع ظريفه و هنر به معنى واقعى همه مولود اين حس است، با وجود اين چگونه ممكن است، يك قانون صحيح، اين حس اصيل را در روح انسان خفه كند و عواقب سوء عدم اشباع صحيح آن را ناديده بگيرد. لذا در اسلام، استفاده كردن از زيبائي هاى طبيعت، لباس هاى زيبا و متناسب، به كار بردن انواع عطرها و امثال آن، نه تنها مجاز شمرده شده بلكه به آن توصيه و سفارش نيز شده است و روايات زيادى در اين زمينه از پيشوايان مذهبى در كتب معتبر نقل شده است.[1]

امام رضا علیه السلام نیز علاوه بر زینتهای معنوی، به زينتهاى جسمانى همچون پوشيدن لباسهاى مرتب و تميز، شانه زدن موها، به كار بردن عطر و موارد دیگر توصیه کرده اند که در اینجا به مواردی اشاره می شود:

- عطر زدن

معمر بن خلاد می گوید شنيدم ابوالحسن الرضا علیه السلام مى‏گفت: «سه خصلت از شيوه انبياء است: بوى خوش و ...».[2]

امام رضا علیه السلام در جایی دیگر می فرماید: «عطر زدن از اخلاق پيامبران است».[3]

آن حضرت عطر زدن را بدان اندازه مهم می دانند که سفارش می کنند: «شايسته نيست كه انسان از عطر زدن كوتاهى كند و اگر هر روز نتواند، يك روز در ميان عطر بزند و اگر نتواند هفته ‏اى يك بار روز جمعه عطر بزند و فراموش نكند».[4]

- آراستن موها

امام رضا علیه السلام آراستن موها را خصلتی از شيوه انبياء می داند و می فرمایند: «سه خصلت از شيوه انبياء است: آراستن موها و ...».[5]‏

- کوتاه کردن موهای زائد بدن

امام رضا علیه السلام استفاده از نوره را سبب شادی و نشاط بدن می دانند و می فرمایند: «نوره نشاط تن است».[6]

و در جای دیگر می فرمایند: «موها را کوتاه کنید كه سودمند است».[7]

همچنین ایشان تراشيدن موى بدن با نوره را از خصلت های پيامبران برشمرده اند.[8]

- خضاب کردن

حسن بن جهم گويد: «به حضرت رضا علیه السلام عرض كردم: خضاب فرموده ‏ايد؟ فرمود: آرى با حنا و (كتم نيل)، مگر نمي دانى كه اين كار سودى فراوان دارد كه زن دوست دارد در تو همان زينت را ببيند كه دوست دارى تو در او ببينى و زنانى از عفت بيرون شدند و فاسد گشتند و چنين نشدند مگر بواسطه كم توجهى شواهرانشان به آرايش خود».[9]

- سرمه کشیدن

عبداللَّه بن مقاتل از امام رضا عليه السّلام نقل كرده است كه: «هر كس كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايستى سرمه بكشد».[10]

درباره فوائد سرمه حضرت رضا علیه السلام چنین فرموده اند: «هر كس چشمش ضعيف شود به هنگام خواب هفت ميل سرمه بكشد: چهار ميل به چشم راست، سه ميل در چشم چپ كه مژگان را مى‏ روياند و چشم را جلا مى ‏دهد و خداوند به سرمه فايده سى ساله مى‏ دهد».[11]

و در جای دیگر فرموده اند: «بر تو باد به سرمه كه دهان را خوشبو مى‏كند».[12]

- انگشتر عقیق به دست کردن

از امام رضا عليه السّلام نقل شده است كه فرمود: «هر كس انگشترى به دست كند كه نگينش عقيق باشد، فقير نمى‏ شود و قضا و قدر الهى در مورد او نيك خواهد بود».[13]

#احادیث #سیره #آراستگی #انگشتر #عقیق #پاکیزگی

یادداشت: سیدمهدی سیدمرادی

پی نوشت ها:

[1] تفسير نمونه‏، مكارم شيرازى، ناصر، دارالكتب الإسلامية، تهران‏، 1374 ش‏، ج ‏‏6، ص 151.

[2] كافي، كلينى، محمد بن يعقوب‏، ‏دارالكتب الإسلامية، تهران‏، 1407 ق‏، ج‏ 5، ص 320‏.

[3] همان، ج ‏6، ص 510.

[4] همان.

[5] همان، ج ‏5، ص 320.

[6] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، محدث ‏نورى، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، قم‏، 1408ق‏، ج ‏1، ص 388.

[7] مكارم الأخلاق، ص 62.

[8] همان، ص 63.

[9] همان، ص 81.

[10] همان، ص 46.

[11] همان.

[12] همان.

[13] عدة الداعي و نجاح الساعي، ابن فهد حلى، به تحقیق احمد موحدى قمى، دارالكتب الإسلامي‏، 1407ق،


مطالب مرتبط