شعر کودکانه سایت کودکانه

آرزوی قشنگ

آرزوی قشنگ

یک کودکم که قلبش///همش در انتظاره

توی دلش این روزا/// یه آرزویی داره

بابا می گه که رهبر/// شجاع و مهربونه

قلب پاک و خداییش/// شبیه آسمونه

می خواد که تو خیالش/// روی ابرا بشینه

توی بیداری یا خواب/// رهبرشو ببینه

5e2ade1911722.png

هر روز توی نمازش/// دعا می کنه ما رو

عبا یعنی لباسش/// داره عطر گلا رو

می خوام تا روز ظهور/// تو راه حق بمونم

دوستت دارم یه دنیا/// رهبر مهربونم


مطالب مرتبط