آغاز فعالیت  کانال سایت جامع امام خمینی(ره) در شبکه مخاطبین حرم مطهر امام رضا(ع)
۱۱ فروردین ۱۳۹۶ 384 210.2 KB 83 0

آغاز فعالیت کانال سایت جامع امام خمینی(ره) در شبکه مخاطبین حرم مطهر امام رضا(ع)

امروز قلم های مسموم درصدد #تحریف واقعیت هستند. باید نویسندگان امین این قلم ها را بشکنند.


مطالب مرتبط