آمریکایی که بود آمریکایی که هست

بیانات مقام معظم #رهبری در مورد آمریکا و سابقه ادعاهای دروغین و مهمل گویی آنها و عصبی بودن مسئولین آمریکا از ایران


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط