آیا اگر رهبری نظام بصورت شورایی باشد بهتر نخواهد بود؟


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط