آیا با نماز درمانی می توان مشکلات روحی را حل کرد؟

استاد سیدی به این پرسش «آیا با نماز درمانی می توان مشکلات روحی را حل کرد» پاسخ می دهد.

#استاد_سیدی #نماز #مشکلات #رهنوامی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط