آیا جنس رابطه خالق با مخلوق از جنس رابطه معمار با ساختمان است؟


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط