آیا زمین و ملک وقفی را می توان اجاره داد یا اجاره کرد؟


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط