آیا زهد را می توان به معنای ترک دنیا و نعمت هایش تعبیر کرد؟


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط