آنچه ما باید به آن توجه کنیم هویت انقلاب اسلامی و تفاوت انقلاب ما و در واقع تفاوت نظام اسلامی با دیگر نظام ها است.

آیا مقاومت یعنی افراطی گری

آیا مقاومت یعنی افراطی گری

آیت الله سید احمد خاتمی

آنچه ما باید به آن توجه کنیم هویت انقلاب اسلامی و تفاوت انقلاب ما و در واقع تفاوت نظام اسلامی با دیگر نظام ها است. یک طرز تفکر میگوید؛که ما هم یک حکومت هستیم مانند سایر حکومت ها یعنی ما هستیم و معیشت مردم. سلسله ها آمدند و حکومت کردند و امروز نیز شکل حکومت اینچنین است و کسانی در حال حکومت هستند. در این نوع نگاه اصلا آرمان مطرح نیست، ارزش ها مطرح نیست، هیچ خط قرمزی وجود ندارد جز حکومت کردن و موضوع اصلی تنها حکومت کردن است؛ نه حاکمیت الله و نه حاکمیت قوانین الهی. این نگاه خط قرمزی نمی شناسد ولو ابراز هم نکنند "ما فی الضمیر" آنها این است که دلیلی ندارد ما با آمریکا ارتباط نداشته باشیم، حتی در این نگاه موضع گیری علیه رژیم صهیونیستی هم کار پخته ای تلقی نمی شود(تصریح میکنم فقط نگاه ها را میگویم و کاری با اشخاص و جریان های موجود ندارم)
اما نگاه دوم نگاهی است که می گوید ما بر آن نیستیم که حکومت کنیم بلکه مأموریت اجرای قوانین الهی را داریم؛ امام(ره) در این زمینه می فرمایند:"تمام مقصد ما مکتب ماست". امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نگاه دوم را قبول دارند-البته این را باید اضافه کنم که معنای این نظر این نیست که ما کاری به معیشت مردم نداشته باشیم و در امور خود اصل برنامه ریزی و تدبیر را قرار ندهیم؛ اتفاقا هم برنامه ریزی هست و هم تلاش وجود دارد- و آن مقصد و قله ای که این نگاه و طرز فکر به آن می اندیشد آن است که در سایه اجرای احکام الهی به زندگی مردم سامان دهیم. بسیاری از مسائل کشور که در حال اتفاق افتادن است، بخصوص در عرصه سیاست خارجی، در عمق خود این دو مبنا و طرز فکر را دارد.
...مسأله مقاومت در برابر آمریکا افراطی گری نیست بلکه رهروی خط امام (ره) و مقام معظم رهبری است و وادادگی در برابر آمریکا تفریط است، تفریطی که زیانش اگر از افراطی گری بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.
سخن این است که استحکام ساخت درونی مرهون دو عامل است، یک؛ "استحکام داخلی" و "ایستادن بر آرمان ها" -اصلا هویت انقلاب و نظام ما همین آرمان هاست و البته برخی ها ممکن است شعار دهند که آرمان نمی خواهیم اما از ته دلشان می گویند که اجازه دهیم حکومت کنند و 35 سال قطع رابطه معنا ندارد- وقتی می گوییم آرمان، می گویند کدام آرمان؟ و ما می گویم همان آرمان ها که باید در مقابل زورگویی ایستاد.
من یک حرف دارم به کسانی که این گونه فکر می کنند و آن این است که؛ "اینکه امام فرمود رابطه با آمریکا قطع شود مبنا داشت یا خیر؟ قطعا مبنا داشته است و مبنای آن این بود که آمریکا شیطان بزرگ است و الهی که این رابطه قطع شود- این جمله را من خودم از زبان امام خمینی(ره) شنیدم- سوال دوم من این است که در این 35 سال از شیطنت آمریکا کم شده است یا خیر؟ با کسانی که "له له" می زنند برای رابطه با آمریکا می خواهم که منصفانه به این سوال پاسخ دهند.
قطعا شیطنت آمریکا در این سال ها کمتر نشده است و نشان این هم آن است آمریکا در این 35 سال هرکاری که توانست علیه نظام اسلامی انجام داد و اگر هم کاری نکرد نتوانست. یکی از همان کارها که انجام داد ولی موفق به تحقق نتیجه مدنظر آن نشد همین قصه فتنه 88 بود که با تمام قوا به حمایت از فتنه گران پرداخت و هم اکنون در جهان اسلام کجا را می بینید که پای ثابت توطئه در آن آمریکا نباشد؟ در مصر نیست؟ در بحرین نیست؟ هر جا که مسلمانی و اسلامی مطرح است پای ثابت توطئه علیه آن آمریکا است. امام با ملاک اینکه آمریکا شیطان بزرگ است فرمود رابطه با آمریکا قطع شود؛ آن ملاک هنوز هم وجود دارد و بیشتر و قویتر هم هست.
برخی می گویند که تا الان مقاومت جواب می داد اما از اکنون به بعد دیگر جواب نمی دهد. پاسخ من این است که مبنای مقاومت شما تا الان چه بوده است که از این به بعد جواب نمی دهد؟ مبنای مقاومت تا الان پایداری بر آرمان های الهی و حاضر به فداکاری بودن بود؛ امروز همچنان کسانی که اهل فداکاری هستند امروز نیز وجود دارند.کسانی که از غافله شهادت عقب ماندند اکنون ثانیه شماری می کنند برای شهادت. بنابراین منطقی که برخی می گویند از این به بعد مقاومت جواب نمی دهد سخن نادرستی است؛ تجربه قبل به ما نشان می دهد که نسخه سازش، تساهل و تسامح با بیگانگان جواب نمیدهد. آنچنان که در یک مقطعی در قصه هسته ای ایران اسلامی کوتاه آمد؛ اما جواب داد؟ آیا توطئه آمریکا کمتر شد؟. عزت امروز ما مدیون مقاومت 35 سال است و این را مسئولان ما باید به آن توجه کنند. اگر ما اهل تعامل و سازش بودیم امروز این عزت را در دنیا نداشتیم که کل سیاستمداران جهان نظرشان معطوف ایران باشد تا ببینند نظر ایران چیست.
کیست که نداند مقاومت بیش از 30 ماهه سوریه در برابر دنیای استکبار مدیون پشتیبانی ایران است -نمی گویم پشتیانی تسلیحاتی و فیزیکی چرا که دولت سوریه خود می تواند تسلیحات خود را تهیه کند، سوری ها می دانند نفوذ ایران نفوذی واقعی است و قطعا کنفرانس ژنو 2 بدون ایران بی نتیجه خواهد ماند؛ این اقتدار مرهون مقاومت 35 ساله است است نه سازش. بنابراین بنده معتقدم "فصل مقاومت به پایان نرسیده است" و آنچنان که شیطنت های آمریکا رو به افزون است مقاومت ایران هم رو به افزایش است.

گزیده ای از مصاحبه « خبرگزاری نسیم » با آیت الله سیداحمد خاتمی


مطالب مرتبط