آیا کسی که خود محتاج به امر به معروف است نباید امر به معروف کند؟


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط