ابعاد سبک زندگی جوان مؤمن انقلابی

اعتماد به وعده های الهی و بی اعتمادی به وعده های مستکبران، به عنوان یکی از اصول اسلامی– انقلابی، به طور خاص راهنمای سبک زندگی جوان مومن …

ابعاد سبک زندگی جوان مؤمن انقلابی

چکیده
سبک زندگی جوان مومن انقلابی، برگرفته از اصول و آرمانهای اسلامی و انقلابی است. لذا اصول و آرمان های اسلامی– انقلابی، تعیین کننده باید ها و نباید های سبک زندگی جوان مومن انقلابی است. از جمله این اصول، اعتماد به وعده های الهی و بی اعتمادی به وعده های مستکبران است که در زمینه های شخصی، اجتماعی و سیاسی، نحوه عمل وی را تعیین می کند.

کلید واژگان:
سبک زندگی، جوان مومن انقلابی، وعده الهی، وعده های مستکبران

مقدّمه
سبک زندگی در اصل، اصطلاحی جامعه شناختی و به معنای الگوی مصرف است. این مفهوم در ایران و در پی سخنرانی مقام معظّم رهبری در بجنورد، مساوی با مفهوم «فرهنگ واقعی» (در برابر فرهنگ آرمانی) قرار گرفته است. سبک زندگی جوان مومن انقلابی بر اساس دو عنصر ایمان و انقلابیگری، شکل می گیرد. مطابق با فرمایشات رهبر انقلاب در چهاردهم خرداد ماه 1394، یکی از شاخصه های اصلی انقلابی گری، اعتماد به وعده های الهی و بی اعتمادی به وعده های مستکبران است. در این نوشتار کوشش می شود با توجّه به این معیار، به بررسی سبک زندگی جوان مومن انقلابی بپردازیم.
جوان مومن انقلابی، جوانی است که دو ویژگی دارد: مومن است و انقلابی است. سبک زندگی چنین جوانی، تابع ایمان و انقلابی بودن اوست. جوان مومن انقلابی، دارای اعتقادات، عواطف و اعمالی مشخص است که مجموعاً سبک زندگیِ او را تعیین می‌کنند. انقلابی بودن معیارها و اصولی دارد که برخی از این اصول را رهبر انقلاب اسلامی، در چهاردهم خرداد 1394 و در مراسم ارتحال امام خمینی (قدّس سرّه)، بیان فرمودند. دومین اصل از این اصول، اعتماد به وعده های الهی و بی اعتمادی به وعده های مستکبران است [1]. بررسی این مفهوم در قرآن و سایر متون دینی، می تواند نشان دهنده اثرگذاری این اصل در شکل دهی به سبک زندگی جوان مومن انقلابی باشد.

1. انواع وعده های الهی
وعده های الهی در قرآن به چندین اعتبار قابل تقسیم است. قرآن از جهتی از دو گونه وعده سخن می گوید: دسته نخست، وعده هایی که تحقّق یافته اند و برای ذکر نمونه های تاریخی و عبرت آموزی نقل می شوند. نزول عذاب بر اقوام گذشته در پی وعده پیامبرشان به عذاب، نمونه روشنی از این دسته آیات است؛ دسته دوم، وعده هایی که در آینده تحقّق خواهند یافت. خودِ این دسته دوم، دو گونه است: وعده هایی که در دنیا تحقّق می یابند و وعده هایی که ظهور آنها در آخرت است. آن چیزی که مشخّصاً مورد نظر ما است، آن دسته از وعده های الهی است که اوّلاً دنیایی هستند (به این معنی که در دنیا رخ خواهند داد) و ثانیاً هنوز رخ نداده اند. وعده به نصرت الهی برای یاری کنندگان دین خدا، خلافت خداوند در زمین، به ارث بردن زمین از سوی صالحان و ... از این دسته هستند.

آن دسته از وعده های الهی که اوّلاً در دنیا واقع می شوند و ثانیاً هنوز رخ نداده اند، تأثیر ویژه ای در ایستادگی در سختی ها دارند.

5a0191fe6d69c.jpg

2- آثار اعتماد به وعده های الهی
ماد به وعده های الهی، دست کم دو دسته اثر در پی دارد:
دسته اوّل، از جنس آثاری است که به صرف یک باور، در رفتار فرد پدید می آیند. مثلاً فرد تشنه ای در بیابان که در ظاهر هیچ توانی برای حرکت در او باقی نمانده است، با دانستن اینکه در نزدیکی آنجا، چشمه آبی وجود دارد، به ناگاه احساس می کند توان بدنی او هم به موازات این آگاهی، افزایش یافته است. حالا مومن واقعی، در تنگناهایی که به ظاهر هیچ امیدی به کسی نیست، با دانستن اینکه خداوند وعده هایی داده است که قطعاً واقع خواهد شد، مدام تجدید توان و حیات می کند و مشکلات نمی توانند او را از حرکت باز بدارند.
این دسته آثار، بین همه باورها مشترک است، یعنی مشروط به درست بودن آن باورها نیست. دلیل این امر این است که مثلاً در نمونه بالا، عاملِ ایجاد انگیزه و توان، باور به وجود چشمه آب است، نه لزوماً وجود چشمه آب. بنابراین حتّی اگر چنین چشمه ای وجود هم نداشته باشد، باز هم آن باور تأثیرگذار است.
امّا دسته دوم، هدایت و نصرت های الهی است که به دنبال اعتماد به وعده الهی، شامل حال مومن می شود. فرد مومن به وعده های الهی اعتماد دارد و این مایه ایستادگی او در مسیر حقّ است و این ایستادگی همراه با اعتماد، زمینه ساز نصرت الهی می شود.

3- ریشه اعتماد به وعده الهی و بی اعتمادی به وعده های مستکبرین
الف) اعتماد به وعده های الهی
1. ریشه تاریخی: منظور از ریشه تاریخی، حوادثی است که در طول تاریخ اتّفاق افتاده و گواه بر این مسأله هستند. نجات مومنان و غرق شدن کافران قوم نوح (علیه السّلام) و شکافته شدن دریا و نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعون، نمونه هایی تاریخی از حقّانیّت وعده های الهی است. این باور که خداوند در شرایط بسیار سختی که این مومنان در آن قرار داشته اند، آنها را طبق وعده های خود، نجات بخشیده است، می تواند زمینه ساز تقویّت اعتماد به وعده های الهی باشد.
2. ریشه اعتقادی: خداوند در قرآن می فرماید: «ای کسانی که ایمان آوردید! اگر خدا را یاری کنید، یاریتان می کند و گام هایتان را استوار می سازد» [2] (سوره محمّد؛ آیه 7؛ ترجمه ابوالفضل بهرام پور). این سنت الهی است که یاری خدا (دین خدا)، یاری از سوی خداوند را در پی دارد. اثر اعتقادی این مسأله برای مومن از ده ها نمونه تاریخی نیز بالاتر است.
ب) بی اعتمادی به وعده های مستکبرین
در اینجا نیز، موارد تاریخی متعدّد از بی وفایی کفار و مشرکین نسبت به وعده هایشان در دست داریم که به عنوان نمونه می توان به پیمان صلح حدیبیّه اشاره کرد. ضمن اینکه فردی که به وعده های الهی باور دارد، نمی تواند به وعده های مستکبرین و کفّار اعتماد داشته باشد، زیرا دلیلی بر اعتماد وجود ندارد، چرا که آنها نه احکام الهی را باور دارند و نه اصول اخلاقی را در این سطح کلان سیاسی، مورد اعتنا می دانند تا دلیلی بر وفای به عهد از سوی آنها و بنابراین اعتماد به وعده های آنها از سوی مومنان وجود داشته باشد.

باور به قطعی بودن وعده های الهی، بر ایستادگی در مسیر حق، موثّر است.


اعتماد به وعده های الهی و بی اعتمادی به وعده های مستکبران، به عنوان یکی از اصول اسلامی– انقلابی، به طور خاص راهنمای سبک زندگی جوان مومن انقلابی نیز هست. مثلاً در زندگی شخصی، این اعتماد در تصمیم گیری های مهمّی هم چون ازدواج، انتخاب شغل و تحصیل تأثیرگذار است. ازدواج می تواند از مقدّمات یاری دین خدا باشد، زیرا اوّلین شرط یاری دین خدا، سالم بودن ایمان خود شخص است و مطابق با روایات معصومین، نیمی از دین، به واسطه ازدواج کامل می شود [3] (مستدرک الوسایل؛ ج14، ص154، حدیث 16351)؛ یعنی ازدواج، به سالم ماندن ایمان انسان کمک می کند.
از طرف دیگر مطابق با آیه ای که به آن اشاره شد، یاری دین خدا، یاری از سوی خداوند را در پی دارد. بنابراین ازدواج، اگر با این نگاه انجام گیرد، به عنوان امری که می تواند به یاری دین خدا منتهی شود، نصرت الهی را در پی دارد. حالا چنین فردی، مثلاً در شرایط سخت اقتصادی، نه تنها بیمی از ازدواج ندارد، بلکه آن را زمینه ساز گشایش های مادّی نیز می داند.
در مسأله تحصیل نیز همین گونه است. یکی از مصادیق یاری دین خدا، نشان دادن ظرفیّت های دین اسلام و نیز مقابله با شبهات اعتقادی است. معرّفی ظرفیّت های اسلام، نیازمند فهم عمیق متون دینی است و پاسخ گویی به شبهات اعتقادی، نیازمند آشنایی با فضاهای جدیدی است که این شبهات در آنها شکل می گیرد. تلاش برای رسیدن به این دو توانایی، می تواند مسیر تحصیلی جوان مومن انقلابی را تعیین کند.

نتیجه گیری
سبک زندگی تحت تأثیر باورها و ارزش های شخص، شکل می گیرد. در مورد جوان مومن انقلابی، دو مسأله ایمان و انقلابی بودن، مهم ترین تأثیر را در شکل گیری سبک زندگی او دارند. اعتماد به وعده های الهی و بی اعتمادی به وعده های مستکبرین، به عنوان یکی از اصول انقلابی بودن هم مسیر حرکت شخص را مشخّص می سازد و هم شیوه حرکت او را در این مسیر تحت تأثیر قرار می دهد.

ابوالحسن فرزانه؛ دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه - منطق


-----------------------------------------
پی نوشت ها:
[1] متن این سخنرانی در آدرس ذیل قابل مشاهده است:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29914
[2] «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ.»
[3] «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْآخَر.»

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر