حضرت از رسول الله‏(ص) روایت کرد که فرمود: یا على، تو قسمت کننده بهشت و جهنم هستى، در بهشت را مى ‏زنى و بى‏حساب وارد ...

احادیث حضرت رضا (ع) در فضیلت امیرالمؤمنین (ع)

احادیث حضرت رضا (ع) در فضیلت امیرالمؤمنین (ع)

1. حضرت از رسول الله‏(ص) روایت کرد که فرمود: یا على، تو قسمت کننده بهشت و جهنم هستى، در بهشت را مى‏زنى و بى‏حساب وارد بهشت مى‏شوى.

2. از رسول الله(ص) روایت کرد که فرمود: مَثَل خاندان من میان شما مَثَل کشتى نوح است، هرکه سوار شد، نجات یابد و هرکه جا ماند، به آتش انداخته شود.

3. از رسول الله‏(ص) روایت نمود که فرمود: خشم خدا و خشم رسول او شدید است بر کسى که خون من را بریزد و مرا در مورد عترت من بیازارد.

4. از رسول الله(ص) روایت نمود که فرمود: نزدیک است که دعوت حق را پاسخ گویم، من در میان شما دو چیز گرانبها مى‏گذارم یکى بزرگ‏تر از دیگرى است؛ کتاب خدا که ریسمانِ کشیده از آسمان به زمین است؛ عترت و اهل بیت من، بنگرید که پس از من با آن دو چه مى‏کنید؟

5. از رسول الله‏(ص) روایت نمود که فرمود: حسن و حسین دو سرور جوانان بهشت هستند و پدر آن ها، از آن ها بهتر است.

6. از رسول الله(ص) روایت نمود که فرمود: واى بر ستمکاران نسبت به خاندان من، گویا آن ها را فردا با منافقان در طبقه زیرین آتش می بینم.

7. از رسول الله(ص) روایت نمود که فرمود: هرکه من مولاى اویم؛ پس على مولاى اوست، خدایا دوست دار هرکه او را دوست دارد و دشمن دار هرکه او را دشمن دارد؛ کمک کن هر که او را کمک کند و واگذار هرکه او را واگذارد.

8. از رسول الله(ص)روایت نمود که فرمود: یا على، همانا خداوند متعال تو را و خانواده تو را و شیعه تو را و دوستان دوستان شیعیان تو را آمرزید....

9. از رسول الله‏(ص)روایت نمود که فرمود: یا على! اگر تو نبودى مؤمنان بعد از من شناخته نمى‏شدند.

10. از رسول الله‏(ص)روایت نمود که فرمود: یا على! سه چیز به تو داده شده که به هیچ کس قبل از تو داده نشده است. حضرت امیر عرض کرد: پدر و مادرم فدایت؛ آن چیست؟ فرمود: پدر زنى مثل من به تو داده شده است و همسرى مثل همسر تو و فرزندانى مثل حسن و حسین.


منبع:
حکایت آفتاب، تالیف سیدمحمدنجفی یزدی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط