شعر کودکانه مذهبی

اذن دخول

اذن دخول

راه افـتـادیم زخونه

تـا به #حرم رسیـدیـم

یه گــنـبـد قـشنـگی

ما رو برو مون دیدیم

اذن ورود گــرفــتـیم

با هــم ســلامـوگفتیم

آقای مــــهـــربــونـم

درد وبلات به جــونم

اومـــــدم تــوی حرم

نماز دعـــا بـــخـونم

تا که بگم رضا جون

قدرتـــورو مـیـدونم

پـیامــبـر گــــرامی

داده به ما پیامی

هرکی بیاد زیارت

تمــیزو با طهارات

درحـــــرم امــامت

عــالــــم آل احــمد

جایش توی بهشته

اینو خــــــدا نوشته


مطالب مرتبط