خلاقیت های خود و خانواده تان را به کار بگیرید و تا مطمئن نشده اید که هیچ راه دیگری ندارید، به فکر افزایش امکانات و وسایل نباشید.

از امکانات تان در جای مناسب استفاده کنید!

از امکانات تان در جای مناسب استفاده کنید!

توانایی ها و مهارت های شما می تواند کمبود وسایل و امکانات را تا حدود زیادی جبران کند، همان طور که دسترسی آسان و سریع شما به امکانات مورد نیاز، ممکن است مهارت ها و خلاقیت شما را راکد بگذارد و کاهش دهد. اگر نیاز تازه ای را احساس کردید یا با مشکلی مواجه شدید، اول به این بیندیشید که چگونه می توانید با همان امکاناتی که در اختیار دارید کار خود را راه بیندازید.

5ee453d8c05a1.jpg

خلاقیت های خود و خانواده تان را به کار بگیرید و تا مطمئن نشده اید که هیچ راه دیگری ندارید، به فکر افزایش امکانات و وسایل نباشید. اگر به این رویه عادت کنید، به تدریج صرفه جویی های بزرگی را به آسانی تجربه خواهید کرد. شاید به همین دلیل بوده است که امیر مؤمنان (ع) فرموده اند «مهارت در چاره جویی، بهتر از وسیله و امکانات است.»[1]

مهارت در چاره جویی، بهتر از وسیله و امکانات است

فرزندان خود را نیز به همین روش عادت دهید. با همراهی و همدلی، به آن ها آموزش دهید که چگونه با وسایلی که در اختیار دارند، نیاز خود را برآورده سازند. فراموش نکنید تنوع طلبی و حرص استفاده از امکانات بیشتر، هیچ حد و مرزی نمی شناسد و اگر شما یا فرزندان تان به آن دچار شوید، ممکن است تخته گاز تا احساس فقر و بیچارگی پیش بروید.

البته این مسئله یعنی استفاده حداکثری از امکانات موجود، نباید با استفاده نامناسب و نابجا اشتباه شود. به هر حال هر وسیله ای برای کاری ساخته شده است و استفاده نابجا ممکن است کارایی یا دوام آن را کاهش دهد یا در مجموع به زیان خودتان یا جامعه باشد. شما لباسی را که برای بیرون از خانه تهیه کرده اید، در منزل استفاده نمی کنید، به همین ترتیب باید از سایر امکانات تان هم در جای مناسب بهره ببرید. برای مثال اگرچه همیشه امکان استفاده از خودروی شخصی تان را دارید اما وقتی قصد دارید به تنهایی مسیری را طی کنید، چاره جویی و استفاده از امکانات موجود این نیست که سوار خودروی شخصی خودتان بشوید، بلکه تدبیری می اندیشید تا از وسایل عمومی استفاده کنید.

منبع: نشریه خانه خوبان (47-46)، محمدحسین شیخ شعاعی


پی نوشت ها:

[1] . عیون الحکم و المواعظ، ص62، ح1607.


مطالب مرتبط