مجموعه کتاب‌ های «از خانواده چه می دانیم؟» در 5 جلد با موضوع اخلاق اسلامی تدوین شده است.

از خانواده چه می دانیم؟
۲۱ فروردین ۱۳۹۷ 139 15.7 KB 31 0

از خانواده چه می دانیم؟

مشخصات کتاب:
عنوان: از خانواده چه می دانیم؟ (همراهی و همگامی)
نام نویسنده: محمد حکیمی
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تعداد جلد:5
مجموعه کتاب‌ های «از خانواده چه می دانیم؟» با موضوع اخلاق اسلامی، با عناوین «همراهی و همگامی روش زن داری»، «همراهی و همگامی روش شوهرداری»، «همراهی و همگامی روش دلبری»، «همراهی و همگامی روش مصرف» و «همراهی و همگامی روش تربیت» توسط بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی در 5 جلد تهیه و تنظیم شده است که به اختصار به موضوعات هر کتاب در ذیل اشاره خواهد شد.
جلد اول: همراهی و همگامی ( روش زن داری)
برخی از موضوعاتی که در این اثر به آن اشاره شده عبارتند از : شناخت شیوه زن ‌داری، شناخت کرامت و ارزش انسانی، دستیار همسر، رایزنی و مشورت زن، شناخت حقوق زن، دوری از آزار زن، رعایت ذوق و سلیقه زن، تامین آسایش زن، اظهار دوستی نسبت به زن، گذشت و چشم پوشی، فرمانبرداری یا سرپیچی و...
جلد دوم: همراهی و همگامی ( روش شوهرداری)
حقوق شوهر، جهاد زنان بزرگداشت شوهر، مدیریت و مسئولیت زن، زن و اقتصاد خانواده، خوشرویی و خوش برخوردی، خدمت شوهر، رضایت از وضع زندگی، شوهر دوستی، شکیبایی و بردباری، دلربایی و جاذبه، شور و نشاط لازم، جلب رضایت مرد و... از جمله موضوعات مطرح شده در این کتاب است.
جلد سوم: همراهی و همگامی ( روش دلبری)
ایمان به خدا، اخلاق نیک، شناخت همسر، چشم پوشی، رعایت ویژگی‌ها و سلیقه همسر، گشاده‌رویی، فروتنی، پرهیز از نکوهشگری، مصرف بهینه و اقتصادی، دوری از خودمحوری، پرهیز از خواسته‌های زیاد، هنر خوب گوش دادن احترام به کسان همسر و... برخی از عناوین فصل ‌های 22 گانه این کتاب را تشکیل می دهد.
جلد چهارم: همراهی و همگامی (روش مصرف)
در این اثر در 12 فصل با موضوعات «مصرف در خانواده»، «شناخت اصل اصراف»، «مسئولیت شناسی در خانواده»، «مصرف و سلامت تن و روان»، «خانواده و سرمایه گذاری داخلی»، «شناخت حقوق انسان ها»، «شناخت و سرمایه گذاری داخلی» و .... تدوین شده است.
جلد پنجم: همراهی و همگامی (روش تربیت فرزند)
آشنایی با اصول تربیت و پیش زمینه ‌های آن، مداومت در تربیت، راه‌های پرورش باورهای دینی، پرورش روح خداباوری، آرامش در خانواده، تغییر عادت‌های ناهنجار، دوری از استبدادگرایی در تربیت، مساوات و برابری در بین فرزندان، دوری از نازپروری و... برخی از موضوعات مطرح شده در این اثر است.


مطالب مرتبط