بازی های مناسب برای کودکان هفت تا دوازده سال

از هفت تا دوازده سالگی

از هفت تا دوازده سالگی

در سنین هفت تا هشت سال بچه ها نمی خواهند دچار اشتباهی شوند و معمولا با علاقه شدید موضوعات مربوط به مدرسه را فرا می گیرند .

حس عدالت طلبی به شدت تقویت شده است .

آگاهانه قواعد ، هنجارها ، معیارها و تقسیم بندی نقش ها به طریق بزرگ ترها پذیرفته می شود .

تجربه های بدنی و یادگیری های کامل یک نیاز شدید در این سن محسوب می شود .

بازتاب تجربه خانواده ، مدرسه و مجموعه دوستان آغاز می شود . قواعد نه تنها در بازی های حرکتی ، بلکه قبل از هر چیز در کل بازی ها بارها بازبینی می شوند و از نو وضع می گردند .

شکل های بازی شامل : طناب بازی، بازی های پرشی ، بازی های توپی به ویژه فوتبال است .

قابلیت های تازه آموخته شده در بازی های حدسی ، نوشتاری و محاسبه ای به تمرین گذاشته می شوند . بازی های تعاملی ، ارتباطی ، بازی های پیچیده رومیزی ، دوست داشتنی و محبوب هستند . بازی های پرماجرای گروهی ، کاردستی و قایم موشک بازی ، جعبه های آزمایش و ساخت انبار، میل ماجراجویی آنها را ارضاء می کنند . لباس پوشیدن و تئاتر همچنان دارای نقش مهمی است .

معمولا کودکان، در آستانه هفت سالگی که میدان تصورات شان گسترش می یابد ، در بازی ها تمایل شان به اجرای نقش های مختلف و ترکیب آموخته ها و کارهای هدف دار شدت می یابد .

کودک در هفت سالگی به مهارت های بدنی برای ورزش های دسته جمعی مسلط می شود و از بازی های گروهی لذت می برد . به هنگام سوار شدن بر روی اسباب بازی های متحرک می تواند تعادل خود را حفظ کند .

کودکان ، از هفت سالگی به بعد ، می توانند قواعد بازی را رعایت کنند ، دسته جمعی به بازی مشغول شوند ، با هم به رقابت بپردازند و عدهای برنده و عده ای دیگر بازنده شوند .

کودکان در هفت سالگی به مهارت های بدنی برای ورزش های دسته جمعی مسلط می شوند و از بازی های گروهی لذت می برند . بازی های تخیلی هنوز برایشان سرگرم کننده است و یا چوب کاردستی می سازند .

در هفت سالگی لوزی ( با محور طول عمودی) می کشد .

کودک درهشت سالگی ، شش ضلعی می کشد و هنوز از بازی های تخیلی لذت می برد .

کودک در نه سالگی استوانه می کشد .

در سنین نه تا ده سالگی بازی های علمی و ورزشی و بازی های پیچیده تر و بازی های روزمینی مانند ساخت و بازساخت اشیای بازی ، اضافه می شوند .

زمانی که کودکان به حدود ده سالگی می رسند ، بازی هایشان بیشتر رنگ رقابت به خود می گیرد و مهارت و برتری در بازی، بیش از هر چیز دیگر مهم جلوه می کند ، در حالی که تا پیش از آن بیشتر تفریح و شادی در بازی مطرح بوده است .

در یازده تا سیزده سالگی در بازی ها خود را ملزم به مراعات حقوق دیگران می کند .

اسباب بازی های مناسب سنین هفت تا دوازده ساله عبارت اند از :

وسایل نمایش عروسکی

وسایل کامل تجاری

وسایل نقاشی

وسایل برش و چسباندن و ....


منبع : کتاب اتاق شادی ، بازی هنر و خلاقیت کودک


مطالب مرتبط