زائر عزیز : ضمن تشکر از شرکت شما دراین دوره از مسابقات قرانی خواهشمند است با ارائه کارت ملی جهت دریافت هدایا در روزهای زوج از ساعت 8 الی 12...

اسامی برندگان مسابقه«در محضرقرآن» (سوره انسان)

اسامی برندگان مسابقه«در محضرقرآن» (سوره انسان)

زائر عزیز :

ضمن تشکر از شرکت شما دراین دوره از مسابقات قرانی خواهشمند است با ارائه کارت ملی جهت دریافت هدایا در روزهای زوج از ساعت 8 الی 12 ظهر به حرم مطهرصحن جمهوری اسلامی ،دارالقران الکریم واحد محافل ومسابقات اتاق 11 مراجعه نموده ودر صورت هر گونه سوال با شماره 32003745 تماس حاصل نمایید.

5f1910134cc0b.jpg


مطالب مرتبط