هدف از خلقت انسان‌ ها و زندگی در این دنیا، قرار گرفتن در مسیر رشد و کمال و تقرب به ‌سوی خداوند و رستگار شدن است.

استغفار، راه بازگشت مؤمنان به مسیر الهی…

استغفار، راه بازگشت مؤمنان به مسیر الهی…

سیما میکائیل زاده

هدف از خلقت انسان ها و زندگی در این دنیا، قرارگرفتن در مسیر رشد و کمال و تقرب به سوی خداوند و رستگارشدن است؛ در این راستا خداوند راه حلی را برای تمامی انسان ها به نام استغفار گذاشته تا در هر زمانی که نیاز است، از آن استفاده کنند.
در راستای هدف خلقت انسان ها، آیه ای خطاب به آن ها آمده است: «ای انسان! ما تو را به این دنیا آورده ایم تا سختی ها را بر سر راه تو قرار دهیم و تو را بیازماییم.» به عبارت دیگر، هدف از آوردن انسان به این دنیا، تقرب لقای پروردگار و کمال ما در مسیر الی الله است.
خطا و گناه و معصیت در مسیر رسیدن به خداوند، مانند به دنبال شیطان رفتن و دوری جستن از پروردگار است؛ اما همیشه خداوند راهی را برای انسان ها برای بازگشتن به مسیر اصلی خویش قرار داده که آن نیز استغفار است. راهی که تمامی انسان ها تا پایان عمر خویش زمان دارند تا ازطریق آن دوباره به راه اصلی خویش و قرارگرفتن در مسیر الهی قرار گیرند.
خداوند در قرآن، خطاب به انسان ها سفارش می کند؛ در هر شرایطی که هستید تا زمانی که نفس می کشید، راه بازگشت برای شما باز است. در همین راستا، امام باقر(ع) در روایتی می فرمایند: تا زمانی که نفس به گلوگاه نرسیده خداوند راه بازگشت را برای انسان ها باز گذاشته؛ تنها لازم است پشیمان شوید و استغفار کنید، خداوند با آغوش باز از شما استقبال می کند.
انسان ها در زندگی یک دوست حقیقی و یک دشمن واقعی دارند. دوست حقیقی ما خداوند و دشمن حقیقی ما که قرآن هم متذکر شده، شیطان است که به عزت خداوند قسم خورده که انسان ها را از مسیر رسیدن به خداوند جدا کند.
دوست حقیقی ما، یعنی خداوند در برابر این قسم شیطان که قصد انحراف آن ها را دارد نیز می فرمایند: تا جایی که امکان دارد، توجه کافی را برای بازگشت انسان ها از مسیر انحراف و قرارگرفتن در مسیر الهی می کند.
خداوند در قرآن کریم می فرمایند: پیامبر تنها نیست، نخستین حامی و یاور پیامبر خداوند است و سپس جبرئیل، صالح المؤمنین و ملائکه یاور پیامبر هستند.

منبع: حرم مطهر، رواق امام خمینی صحن جامع رضوی، حجت الاسلام واعظ شهیدی


مطالب مرتبط