استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ #آزادی و #استقلال و حفظ منافع مردم است.

۱۶ آبان ۱۳۵۷


مطالب مرتبط