زائر، پوینده ای است که در گذرگاه زمان و معبر تاریخ، با زیارتش و با زیارت نامه خواندنش نشان می دهد که در چه خطی است و به چه جریانِ حقی وابسته است

اعلام مواضع اعتقادی در زیارت نامه ها
۱۳ دی ۱۳۹۹ 44 105.5 KB 2 0

اعلام مواضع اعتقادی در زیارت نامه ها

در زیارت نامه ها، از آن جا که کلام معصومین علیهم السلام و آموزش امامان شیعه است، می توان ملاک یابی و «موضع شناسی» کرد و در مورد شیعه ای که این کلمات را در مزار، از روی عقیده بر زبان می راند چنین حسابی گشود.

«اعلام مواضع»، هم به صورتِ سخن و هم به صورت عملی، قابل اجراست. گاهی خودِ یک عمل، اعلام موضع است، گاهی نفس رفتن به جایی و شرکت در جمعی و حضور در جلسه ای، گویای مواضع انسان است، هر چند انسان، کلامی هم نگوید و اظهارنظری هم نکند. گاهی هم سخنان و آراء، گویای مواضع انسان است... .

زائر، پوینده ای است که در گذرگاه زمان و معبر تاریخ، با زیارتش و با زیارت نامه خواندنش نشان می دهد که در چه خطی است و به چه جریانِ حقی وابسته است، و با چه کسانی و بر چه کسانی است، طرفدار چیست و مخالف کیست؟

متنِ زیارت نامه ها به صورت مؤکد و فراوان، شامل این «اعلام مواضع» و تصریح به راه خطّ و رهبری و جناحی است که زائر امام، در آن قرار دارد و در رابطه با همان «موضع» هم، به «زیارت» آمده است.

تصریح به قبول یک رهبری، اعلام نفی رهبری های دیگر است. خود را در خطّ رهبری ائمه دانستن و معرفی کردن، پاسخِ «لا» به همه داعیه داران و عَلَم افرازان و طاغوت ها و قدرت های ضدّ خدایی و مخالف حق و قانون های متزلزل و سلطه های ضدّبشری و قانون گذارانِ یک سونگر کافر است.

به زیارت حجت خدا و معصومین علیهم السلام و رهبران الهی رفتن، در بردارنده همه این اهداف و مواضع است. این همان مسئله «تولّی» و تبرّی» را می رساند که از شاخه های اساسی دین و از نشانه های بارزِ «دین داری» است و ضرورت پای بندی به آنها، نه به صورت ظاهری و تنها در شکل و نه فقط در حدّ «حبّ» و «بغض» قلبی و درونی، بلکه در متن عمل و رفتار و سلوک اجتماعی و برخوردهای سیاسی، از مسلّمات «خطّ مکتبی» یک مسلمان متعهد و «موضع دار» است.

پی گیری این موضع و موضوع را در متن زیارت نامه ها، با توجه به برخی تعبیرات و شعارها و شعائر می توان روشن تر انجام داد.(1)

البته در شرایط فعلی با توجّه به شیوع ویروس کرونا و توصیه پزشکان و کادر درمان مبنی بر اجتناب از حضور در اماکن شلوغ و پرتردد و فضای سربسته، شایسته است مؤمنین و دل دادگان اهل بیت علیهم السلام، در منزل و از راه دور به زیارت امامان و امام زادگان مشغول شوند و زیارت نامه بخوانند و در صورت حضور، زیارت خود را مختصر کنند و حتماً ماسک و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

منبع:

کتاب فرهنگ و آداب زیارت، رضا باقریان موحد، ص 57-58.

--------

پی نوشت ها:

1. فرهنگ زیارت، ص 287.


مطالب مرتبط