شعر کودکانه درباره زیارت امام رضا (ع)

افتخار شهر ما

افتخار شهر ما

خانه ات انگار هست /// یک بهشت رنگ رنگ

گنبد و گلدسته ات /// کرده مشهد را قشنگ

هر کجا با بودنت /// پر شده از زائران

هی مسافر می رسد /// از زمین و آسمان

می شوند آن ها همه /// میهمان شهر ما

هر کجا پر می شود /// از صدای یا رضا

شهر ما با زائران /// یک بهشت با صفاست

گنبد و گلدسته ات /// افتخار شهر ماست


مطالب مرتبط