گروهی دیگر از ایشان شخصیتی تصویر می کنند که گویا هیچ مبارزه و جهادی ندارد و همة امور را صرفاً با معجزه و کرامت حل می کند. هر دوی این برداشت ها، به وادی افراط و تفریط گراییده اند...

افراط و تفریط در ارائة چهرة مهر و قهر از امام زمان (عجل الله)

افراط و تفریط در ارائة چهرة مهر و قهر از امام زمان (عجل الله)

بعضی از افراد، به دلیل نداشتن نگاهی جامع به دین و بدون بررسی اسناد یا دلایل روایی، به شنیده ها و توهمات خود بسنده می کنند و از این رو، چهرة قهرآمیزی از امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ارائه می دهند. در مقابل، گروهی دیگر از ایشان شخصیتی تصویر می کنند که گویا هیچ مبارزه و جهادی ندارد و همة امور را صرفاً با معجزه و کرامت حل می کند. هر دوی این برداشت ها، به وادی افراط و تفریط گراییده اند.

امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مطابق روایات و سیرة پیشینیان صالح خویش، فردی است که برای انسان ها از پدر و مادر مهربان تر است: «یَکُونُ ... أَشْفَقَ عَلَیْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ وَ ... » [1] این مهربان بودن ولیّ خدا، همچون مهر خداوند کریم، حکمتی بزرگ دارد: او به مانند طبیبی حاذق است که تیغ جراحی اش، تنها پس از به کار بردن انواع مداواها و سودمند نیفتادن آن ها، به کار درمان دردهای بشر می آید.

منبع: کتاب مهدویت و آسیب های فرارو، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی

---------------------------------------------------------

1 . شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 18؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ج 1، ص 213.


مطالب مرتبط