اقتصاد فلزی

#ماایرانیها

فلزاتی همچون مس، بخش مهمی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده اند. البته نکته مهم این است که این فلزات به صورت خام فروش نرفته و فرآوری شوند.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط