امام ‌رضا علیه السلام حضرت مهدی(عج) را خلف صالح می ‌نامیدند و از ایشان به ‌عنوان صاحب ‌الزمان یاد می ‌کردند.

امام ‌رضا علیه السلام حضرت مهدی(عج) را چگونه توصیف می‌کنند؟

امام ‌رضا علیه السلام حضرت مهدی(عج) را چگونه توصیف می‌کنند؟

ایشان مهدی (عج) را خلف صالح می ‌نامیدند و از ایشان به ‌عنوان صاحب ‌الزمان یاد می ‌کردند.(1) ایشان می ‌فرمایند: «پدر و مادرم به فدای او که هم نام جدّم، شبیه من و شبیه موسی ‌بن ‌عمران است. بر او نوارهایی نورانی است که از نور قدس روشنایی می‌ گیرند.»(2) ریّان ‌بن ‌صلت از امام‌ رضا علیه السلام می ‌پرسد: أنت صاحب هذا الأمر؛ «آیا صاحب این امر [حکومت اهل ‌بیت علیهم السلام] تویی؟» حضرت می ‌فرمایند: «صاحب آن [در عصر خود] هستم؛ اما آن کسی‌ نیستم که زمین را پر از عدل می‌ کند، همچنان ‌که پر از جور شده بود. چگونه با این ناتوانی جسمی می ‌توانم او باشم؟ به‌ درستی که قائم کسی است که به‌ هنگام قیامش، در سنّ پیرمردان و با چهرۀ جوانان ظاهر می ‌شود. او از چنان قوت بدنی برخوردار است که اگر دستش را به ‌سمت بزرگ ‌ترین درختِ روی زمین دراز کند، آن را از ریشه بر می ‌کَند. اگر در بین کوه‌ ها فریاد کشد، صخره‌ ها متلاشی می ‌شوند. عصای موسی علیه السلام و خاتم سلیمان علیه السلام با اوست. او چهارمین فرزند من است. خداوند او را تا زمانی‌که بخواهد، در پوشش خود غایب می‌ سازد. سپس او را آشکار می ‌سازد تا زمین را آن‌ چنان‌که [پیش ‌از آن] از جور و ستم پر شده بود، با او از قسط و عدل آکنده سازد.»(3)

امام‌ رضا علیه السلام دربارۀ پرسش اباصلت هروی از نشانه‌ های ظاهری حضرت مهدی(عج) چنین فرمودند: «نشانۀ او این است که سن پیران و چهرۀ جوانان دارد؛ تا آنجاکه وقتی کسی او را مشاهده می‌ کند، گمان می ‌برد که چهل سال یا کمتر دارد. به ‌درستی که از نشانه ‌های او این است که تا زمانی‌که اجل او فرا رسد، گذر شب و روز، او را پیر و سال ‌خورده نمی‌ سازد.»(4)

علی کفشگر فرزقی

منبع:

بیست ‌سال امامت؛ نگاهی به دوران امامت امام ‌رضا علیه السلام، محمد باقر پورامینی، ص 111(پرسمان رضوی 2)

----------------

پی نوشت:

1. الخلف الصالح من ولد أبی محمد الحسن ‌بن ‌علی و هو صاحب الزمان و هوالمهدی (بحار الأنوار، ج۵۱، ص۴۳، حدیث ۳۱).

2. بأبی و أمّی سمی جدّی و شبیهی و شبیه موسی ‌بن ‌عمران علیه جیوب النور یتوقّد من شعاع ضیاء القدس (عیون أخبار الرضاعلیه السلام، ج۲، ص۳۷۰).

3. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج۲، ص۳۷۶.

4. . عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج۲، ص۶۵۲.


مطالب مرتبط