ستاره اقبال خاندان برامکه غروب کرد و اینان که امور کشور به ایشان تفویض شده بود، به دست هارون نابود شدند و جریان عبرت‏آموز آن در تاریخ مذکور ...

امام رضا (ع) و حوادث دوران امامت

امام رضا (ع) و حوادث دوران امامت

سال 189 هجرى ستاره اقبال خاندان برامکه غروب کرد و اینان که امور کشور به ایشان تفویض شده بود، به دست هارون نابود شدند و جریان عبرت ‏آموز آن در تاریخ مذکور است و این اقدام هارون چنان زیرکانه انجام گرفت که جعفر بن یحیى برمکى که شوهرخواهر هارون و بسیار نزد او محبوب بود تا آن شب که هارون به مأمور خود دستور قتل وى را داد، هرگز احتمال این حادثه را نمى ‏داد؛ و چون مأمور هارون، براى اجرای حکم به منزل وى رفت، به او گفت : هارون با من این گونه زیاد شوخى مى ‏کند، بالاخره قرار شد تا او را پشت خیمه هارون ببرند و دوباره در مورد قتل وى نظر هارون را جویا شوند؛ چون فرمان قتل خود را دوباره شنید، با دستمال خود چشمانش را بست و او را گردن زدند، عجب آن که هارون به مأمور قتل وى گفت : فلان و فلان را حاضر کن؛ چون آن ها را حاضر کرد به آن ها گفت : این مأمور را گردن زنید زیرا نمى ‏توانم قاتل جعفر را ببینم.


منبع :
حکایت آفتاب، تالیف سید محمد نجفی یزدی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.مطالب مرتبط