شعر کودکانه امام زمان (عج)

امام زمان

امام زمان

مثل کشتی نوح
روی موج اقیانوس
در میان تاریکی
بوده ای تو آن فانوس

مهربان و دلسوزی
مثل ناخدا هستی
هم چراغ و هم نوری
مرد با خدا هستی

دست پاک و خوبت را
گرم و تازه می گیرم
بی تو می شوم نابود
بی تو تشنه می میرم

خوش به حال آن کس که
روز و شب در این دنیا
اهل کشتی ات باشد
در تمام دریا ها

شاعر:مهدی وحیدی صدر


مطالب مرتبط