امام مهر بانم امام. هشتم من شکفته با نگاهت گل تبسم من هوای ابری ام را ببر به سمت باران مرا ببر به مشرق مرا ببر خراسان من ادمم نه...

امام مهر بانم

امام مهر بانم

امام مهر بانم
امام. هشتم من
شکفته با نگاهت
گل تبسم من


هوای ابری ام را
ببر به سمت باران
مرا ببر به مشرق
مرا ببر خراسان


من ادمم نه اهو
پرنده بودم ای کاش
اسیر دام خویشم
تو ضامن دلم باش

غلامرضا بکتاش


مطالب مرتبط