انتخابات

#ماایرانیها

در کشور ایران از 40 سال قبل تاکنون تقریبا هر سال یک بار انتخابات برگزار شده و در ارکان مختلف کشور قابلیت انتخاب برای مردم وجود دارد.

مشارکت مردم ایران در انتخابات از میانگین کشورهای غربی و حتی کشورهای مدعی دموکراسی نیز بالاتر می باشد.می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط