ملاک و معیار های انتخاب دوست از منظر حضرت رضا(ع)

انتخاب رفيق از منظر حضرت رضا(ع)

انتخاب رفيق از منظر حضرت رضا(ع)

یكى از مسائل حساس و سرنوشت ساز در اجتماع انسان ها انتخاب دوست است. در اهمیت آن روایت شده که امام رضا (علیه السلام) به نقل از پدر بزرگوارش فرمود: لقمان حكیم (علیه السلام) به فرزندش فرمود: اى پسر! هزار دوست بگیر در حالى كه هزار دوست كم است و یك دشمن مگیر كه یك دشمن بسیار است(1)، انتخاب رفیق نیازمند معیار است،ملاک های زیادی برای انتخاب دوست بیان شده ولی در این نوشتار به برخی از این معیار ها از دیدگاه حضرت رضا علیه السلام می پردازیم.

عاقل باشد

امام رضا (ع) می فرماید:
عَلَیكَ أَن تَصحَبَ ذَا العَقلِ فَاِن لَم تَمجِد بِكَرَمِهِ اِنتَفِع بِعَقلِهِ .(2)
سعی كن با انسان عاقل دوستی نمایی تا اگر از كرم و بخشش آن نتوانی استفاده كنی ، از عقلش بهره ببری .

درمسیرخدا باشد

امام رضا علیه السلام فرمود: مَنِ اِسْتَفَادَ أَخاً فِي اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اِسْتَفَادَ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ ؛(3) کسی که در مسیر اطاعت خداوند برادری برای خود انتخاب کند، خانه ای در بهشت برای خود فراهم کرده است.

مایه رنج نباشد

امام رضا (ع) می فرماید: صَديقُ الجاهِلِ في تَعَبٍ؛(4) دوست انسانِ نادان در رنج و زحمت است.

حق گرا باشد

ابوهاشم جعفرى يكى از شاگردان امام رضا عليه السلام گويد: از امام شنيدم كه به من فرمود: چرا تو را مى بينم كه با عبدالرحمن بن يعقوب همنشينى مى كنى؟ جعفرى گويد: عرض ‍ كردم: او دايى من است. امام فرمود: او درباره ذات پاك خدا مطالب نامناسبى مى گويد كه ساحت پاك خدا از آن منزه است. خدا را (به صورت اجسام و اوصاف آن وصف مى كند) در حالى كه خدا قابل توصيف نيست پس يا با او همنشين باش و ما را ترك كن و يا با ما همنشين باش و از او دورى كن. ابوهاشم گويد: عرض كردم: او هر عقيده اى دارد و هر چه مى گويد، بر من چه زيانى دارد با اينكه من بر عقيده حق خود استوار هستم و از عقيده او دورى مى كنم. امام رضا عليه السلام فرمود: آيا نمى ترسى كه بلايى به او برسد و تو نيز به بلاى او بسوزى؟! آيا به اين داستان آگاهى ندارى كه شخصى از ياران حضرت موسى عليه السلام بود، ولى پدرش از ياران فرعون بود، هنگامى كه لشکر فرعون به موسى رسيد از موسى عقب ماند تا پدر خود را پند دهد موسى به او برخورد كه داشت با پدرش دو به دو مي كرد، تا اينكه هر دو به كنار دريا رسيدند، ناگاه بلاى غرق شدن فرعونيان فرا رسيد و آن پسر نيز همراه پدر غرق شد. وقتى كه اين خبر به موسى رسيد، موسى فرمود: او در رحمت خداست ولى چون عذاب فرود آيد از آن كس كه نزديك گنهكار است، دفاعى نشود.(5)

#احادیث #انتخاب_رفیق #دوست #همنشین

مقداد ملایی

پی نوشت ها:

1. وسائل الشيعه ، ج 5، ص 407.
2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، ج8 ،ص 324.
3. ثواب الأعمال : ص182
4. بحار الأنوار: 78/352/9
5. کافی،ج3،ص37.
مطالب مرتبط