شعر کودکانه انتظار

انتظار

انتظار

هم چشمه‌ی بی‌آب
چشم انتظار اوست
هم شاخه‌ی بی‌برگ
فكر بهار اوست

گنجشك‌های باغ
لب تشنه، بی‌تابند
هم ریشه‌های خشك
در حسرت آبند

این باغ پر غم را
امّا امیدی هست
بوی نسیم آمد
در آن نویدی هست

یك جمعه می‌آید
آن تك سوار سبز
همراه خود دارد
فصل بهار سبز

شاعر: حسین شادمهر


مطالب مرتبط