دینداری، یعنی خیرخواهی برای مردم؛ این است انسانیت در مکتب محمد (ص).

انسان باید، بی تفاوت نباشد

انسان باید، بی تفاوت نباشد

خیرخواهی برای دیگران از تعالیم انسانی پیامبر ماست که همواره در عمل و گفتار از آن جانبداری کردند و به پیروان خود آن را آموزش دادند و با تعبیرهایی روشن آن را در اندیشه ها جایگزین کردند.
پیامبر (ص) فرمودند: دینداری، یعنی خیرخواهی برای مردم. پرسیدند: برای
منزلتها و جایگاهها نزد خداوند در روز قیامت، از آنِ کسانی است که در دنیا، بیشتر از دیگران در راه خیرخواهی برای چه کسانی ای پیامبر خدا؟ فرمود: برای اجرای دین خدا و برای (پیروی و گسترش تعالیم) پیامبر خدا... و برای مصلحت مسلمانان.1 دل و درون انسان باید سرشار از خوبی، زیبایی، نیکی، خداگرایی، انسان دوستی، حس برادری و... باشد و هرگونه بدخواهی و کینه توزی و دشمنکامی را از آن بیرون براند. این زمانی برای انسان به دست می آید که نیک اندیشی و نیکخواهی در درون آدمی نهادینه شده باشد و همواره برای همگان دل بسوزاند و در اندیشه رفاه و آسایش انسانها باشد و در آن راستا تلاش کند.
پیامبر (ص)، به روایت امام صادق (ع) می فرمایند: «إنَّ اَعظَمَ النّاسِ مَنزِلَهً عند الله یَومَ القیامهِ، أمشَاهُم فی اَرضِه بِالنَّصیحهِ لِخَلقِه».2 بالاترین مردمان (خیررسانی به خلق خدا) گام برداشته و تلاش کرده باشند. امام رضا (ع) نیز در کلامی می فرمایند: «الَّذینَ یَلَونَه مِن النَّاسِ خِیارُهم، أفضَلُهم عنده اَعَمَّهُم نَصیحَه لِلمُسلِمینَ...» 3 برترین مردمان نزد پیامبر (ص) کسانی هستند که نیکخواه دیگران باشند.

برترین مردمان نزد پیامبر کسانی هستند که نیکخواه دیگران باشند.


5ad10d8822d79.jpg

دل انسان باید کانون گرمی برای همه انسانها باشد و همواره به همنوع خویش بیندیشد، در هر کجای دنیا که هستند و از هر نژاد و رنگ و چهره و فرهنگ و تمدنی و برای همه آنها خوشبختی و رفاه و آسایش بخواهد و همه را چون خود بداند. انسانهای دین باور و خداشناس و پیرو پیامبر (ص) باید وجدانی جهانی داشته باشند و شادی دیگران آنان را شاد کند و اندوه دیگران آنان را اندوهگین سازد. این است انسانیت در مکتب حضرت محمد (ص).


در روز قیامت بالاترین منزلت ‌ها و جایگاه‌ ها، از آنِ کسانی است که در دنیا، بیشتر از دیگران در راه خیررسانی به خلق خدا گام برداشته باشند.


پیامبر (ص) می فرمایند: «لِیَنصَحِ الرجُل مِنکُم اَخاهُ کَنَصیحَتهِ لِنَفسِه». 4 هر یک از شما باید خیرخواه برادرش باشد چنان که خیرخواه خود است. همواره آموزش داد که انسان‌ ها در دل انسان‌ های دیگر زندگی کنند و هر کس خود را انسان می داند، نسبت به انسان ‌های دیگر بی تفاوت نباشد و غم دیگران او را اندوهگین سازد، تا جامعه آرمانی شکل گیرد و این اندازه انسان‌های بی گناه به دست انسان نماهای مدعی حقوق بشر، به خاک و خون کشیده نشوند.
پیامبر (ص) فرموده‌اند: هر کس برای کارهای مسلمانان کوشش نکند از آنان نیست و هر که در صبح و شام خیرخواه توده مسلمانان نباشد، از مسلمانان نیست. 5 پس اینکه می بینیم پیامبر (ص) خیرخواه ترین یاران خود را برترین آنان می شمارد، بر این اساس است که مسلمانان بیاموزند فردی و شخصی زندگی نکنند، بلکه گروهی بیندیشند و احساس جمعی داشته باشند.منبع: کتاب سیره پیامبر(ص) به روایت امام رضا (ع)، نوشته محمد حکیمی

--------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1. وسائل، ج11، ص 595 ؛ الحیاه، ج 9، ص616.
2. کافی، ص208.
3. عیون اخبار الرضا (ع)، ج1، ص 318.
4. همان جا.
5. میزان الحکمه، ج13، ص6294.


مطالب مرتبط