برای کوچک ترین تعامل مالی که بر اعتماد دو طرف استوار است باید به ویژگی های قلبی (ایمان) و رفتاری (کار خوب) در طرف مقابل توجه کرد.

انسان بی ایمان، قابل اعتماد نیست!

انسان بی ایمان، قابل اعتماد نیست!

بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی ما در ارتباط با دیگران شکل می گیرد؛ بنابراین مهم است که این دیگران چه کسانی هستند. اگر به دنبال فعالیت اقتصادی مطمئن در هر سطحی حتی در حد یک خرید و فروش ساده هستید، کسانی را انتخاب کنید که شایسته ترند. قرآن درباره شریک هشدار می دهد «بسیاری از شریکان (و دوستان) به یکدیگر ستم می کنند، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند.»[1] بنابراین کسی که از ایمان کافی برخوردار نیست یا اهل رفتار نیک نیست، به درد همراهی با شما نمی خورد.

شاید مهم ترین دلیلش این باشد که انسان بی ایمان، قابل اعتماد نیست. با این حساب، برای کوچک ترین تعامل مالی که بر اعتماد دو طرف استوار است باید به ویژگی های قلبی (ایمان) و رفتاری (کار خوب) در طرف مقابل توجه کرد.

بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم می کنند، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند

5e36b5082f02d.jpg

علاوه بر این ها قرآن به ویژگی دیگری هم اشاره می کند «اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده، به دست سفیهان و نادانان نسپارید.»[2] کسی که با او داد و ستدی انجام می دهید، یا مالی را به امانت یا برای تجارت به او می دهید، یا به هر ترتیبی حیثیت و بهره اقتصادی خود را به او گره می زنید باید، در حد و اندازه متناسب با آن باشد! یعنی به نسبت از خرد و دانایی لازم برخوردار باشد.

امام صادق (ع) تفسیر جالبی از نادان ارائه می دهند و اهل گناهان بزرگی مثل شراب خواری را مصداق کامل نادان می شمارند.[3] ایشان ویژگی دیگری را هم برای همراهی اقتصادی لازم می دانند و آن بزرگی و شرافت افراد است: «اگر خواهی که نعمتت پابرجا و زندگی ات نیکو گردد، افراد پست را در کارهای خود وارد مکن، زیرا اگر امانتی به ایشان بسپاری به تو خیانت کنند و اگر خبری برایت آورند دروغ گویند و اگر به نکبت روزگار دچار شوی رهایت کنند و اگر وعده ای به تو دهند به آن وفا نکنند.»[4] افراد پست کسانی هستند که پیش خود، عزت و احترامی ندارند، به آبرویشان اهمیتی نمی دهند و از انجام کارهای پست خودداری نمی کنند.

منبع: نشریه خانه خوبان (79)، محمد حسین شیخ شعاعی


پی نوشت ها:

[1] . ص،24.

[2] . نساء،5.

[3] . الکافی، ج10، ص499.

[4] . الکافی، ج4، ص691.


مطالب مرتبط