شعر کودکانه دهه فجر

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

با شعار استقلال /// با شعار آزادی

هر کجا پر از شادی/// هر کجا پر از شادی

با شعار جمهوری/// شهرها چه زیبا شد

با شعار اسلامی/// انقلاب بر پا شد

با تلاش مردم شد/// انقلاب ما پیروز

هر کجای این کشور/// شد قشنگ و شاد آن روز

ما که هر کجا الان/// خوب و شاد و خندانیم

قدر کار آن ها را/// خوب خوب می دانیم

حاضریم هر گوشه/// ما برای هر کاری

می کنیم از ایران /// روز و شب نگهداری


مطالب مرتبط