شعر کودکانه انقلاب برای کودکان

انقلاب ما

انقلاب ما

بهمن از راه رسید///باز با خاطره ها

خاطراتجالب/// روزهای زیبا

روزهایی که شدند/// بهترین در ایران

توی تاریخ شدند/// تا ابد جاویدان

ما هنوز از پاداش/// همگی خوشحالیم

چند روزی همه جا/// جشن شادی داریم

انقلاب ایران/// کرد دنیا را شاد

بعد از آن ایران شد/// شاد و خوب و آزاد


مطالب مرتبط