انقلاب مردمی اسلامی

انقلاب مردمی اسلامی

#انقلاب_اسلامی

این انقلاب یک انقلاب منحصر به فردی است که از خود مردم با اسم #اسلام تحقق پیدا کرده است.


مطالب مرتبط