از آنجا که بازی معمولا با فعالیت بدنی همراه است ، نیرو و انرژی بدن کودک را به بهترین شکل مصرف می کند و موجب رشد هماهنگ دستگاه ها و اعضای مختلف بدن کودک و تقویت حواس او می شود .

اهمیت بازی

اهمیت بازی

بازی سالم و سازنده یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند باعث رشد هماهنگ کودک در همه ابعاد جسمی ، عاطفی، اخلاقی ، اجتماعی و آموزشی بر کودک می شود .

ارزش جسمانی

بازی جسمانی یک ورزش یا نرمش است ، کودکی گه این بازی را انجام می دهد سه ویژگی ضروری و اصلی را در خود پرورش می دهد .

الف)هماهنگی بین اعضاء و دستگاه های مختلف بدن از جمله دستگاه تنفس، گردش خون و نیروی عضلانی

ب)سرعت درک از طریق حواس پنج گانه

ج) سرعت واکنش از طریق حواس پنج گانه

بازی های توام با فعالیت جسمی در جهت تکامل رشد عضلانی کودک از اهمیت بسیاری برخوردار است . این نوع بازی ها برای مصرف انرژی اضافی کودک نیز می تواند مفید باشد . انرژی اضافی اگر از طریق صحیح مصرف نشود و به حالت سرکوب در جسم کودک ذخیره نشود تو را ناآرام ،عصبی و بدخلق می کند . به بیان دیگر کودک سرشار از انرژی است و نیاز دارد تا این انرژی ها را در جهت مثبت و منطقی تخلیه کند تا از این طریق تفکر خلاقش رشد کند ، اعتماد به نفس او افزایش یابد ، اراده اش تقویت شود و به آرامش روانی دست پیدا کند .

اگر موقعیت های مناسب در جهت آزادسازی این انرژی ها فراهم نشود ، این انرژی سرشار و تبدیل به اضطراب می شوند . از این رو اسلام مسئله ورزش و تقویت جسم را مورد توجه قرار داده و از والدین می خواهد که فرزندان خود را از نظر جسمی رشد می دهند و نسبت به برخی از ورزش ها همچون تیراندازی ، سوارکاری و شنا که نقش اساسی تری در این زمینه دارد، سفارش های بسیار کرده است . به طور نمونه پیامبر اکرم صل الله علیه و آله در زمینه آموزش تیراندازی به فرزندان این چنین سفارش کرده اند :

" به فرزندانتان تیراندازی بیاموزید که به تحقیق بین هدف و تیر ، باغی است از باغ های بهشت " (1)

آن حضرت ، تیراندازی را نوعی نعمت معرفی فرموده اند :

" هرکه تیراندازی بداند و آن را ترک کند یکی از نعمت های بزرگ را ترک کرده است . (2)

امیرالمومنین علی علیه السلام نیز در حدیثی گران مایه به آموزش شنا و تیراندازی اشاره فرمودند :

به فرزندانتان تیراندازی و شنا بیاموزید .(3)

از آنجا که بازی معمولا با فعالیت بدنی همراه است ، نیرو و انرژی بدن کودک را به بهترین شکل مصرف می کند و موجب رشد هماهنگ دستگاه ها و اعضای مختلف بدن کودک و تقویت حواس او می شود .(4)

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم داشتن قدرت بدنی برای انسان را یک ارزش دانسته و فرمودند :

" مومن توانا و قوی، بهتر از مومن ناتوان و ضعیف است ". (5)


(1) کنز العمال ج4، ص356

(2) نهج الفصاحه ص762

(3) الکافی ج 11، ص444

(4) نقش بازی در رشد کودکان، احمد خاکی؛ عباس شعبانی، ص 83.

(5) مجمع البحرین ، ج1، ص352


مطالب مرتبط