ای امیری که قلب در طلبت رو به سوی بهار می آید بی تو به تو دل شکسته ی من همه جا بی قرار می آید اشک از دیده ی...

او می آید

او می آید

ای امیری که قلب در طلبت

رو به سوی بهار می آید

بی تو به تو دل شکسته ی من

همه جا بی قرار می آید

اشک از دیده ی محبانت

همچو سیل از نگار می آید

پیش پایت به شکر آمدنت

سجده ی لاله زار می آید

به فدای قدوم محترمت

سیصدو سیزده سوار می آید

دلبر ما گرفته اذن ظهور

از خداوندگار می آید

پس و پیش نگارمه رویان

لشگری بیشمار می آید

طاهره انتظار می گذرد

صاحب ذوالفقار می آید

مطالب مرتبط